Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.    

Regulamin

Aneks nr 3
do regulaminu Feel Good Club

 • 1.W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych w regulaminie klubu wprowadza się następującą zmianę:
  § 9. Ochrona danych osobowych został wykreślony. Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zostają przeniesione do Polityki Prywatności oraz Zasad przetwarzania danych w Klubach.
 • 2. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.
 • 3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem 26 lipca 2018 r.

Aneks nr 2
do regulaminu Feel Good Club

 • 1. W związku ze zmianą zasad uzyskiwania członkostwa w Feel Good Club, polegającą na tym, że członkostwo to może uzyskać wyłącznie nabywca opon o rozmiarze 16 cali lub większym, w regulaminie klubu wprowadza się następującą zmianę:
  § 2 ust. 1 nadaje się brzmienie: "1. Członkostwo w Klubie może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która dokonała u dystrybutora opon marki Goodyear zakupu kompletu czterech nowych opon marki Goodyear o rozmiarze 16 cali lub większym do samochodu osobowego albo pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, nie starszego niż 10 lat, zwana dalej "Klientem".".
 • 2. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.
 • 3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem 01 luty 2017 r.

Aneks nr 1
do regulaminu Goodyear Gold Club

 • 1. W związku ze zmianą nazwy klubu Goodyear Gold Club na Feel Good Club i w regulaminie klubu wprowadza się następujące zmiany:
  1) tytuł regulaminu otrzymuje brzmienie: "Regulamin Feel Good Club";
  2) w § 1 ust. 1, 2 oraz 5 pkt 9 słowa "Goodyear Gold Club" zastępuje się słowami "Feel Good Club".
 • 2. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.
 • 3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem 14 października 2013 r.

Pobierz pełną wersję regulaminu.

1 KOMPLET OPON = 3 LATA ASSISTANCE W CAŁEJ EUROPIE
Goodyear 2021 © Pro Duct BBF  |  www.goodyear.pl  | 


Polityka prywatności  |  Zasady przetwarzania danych w klubach
infolinia 0 801 207 006
+48 22 378 25 94
W celu zapewnienia najwyższej jakości ochrony przetwarzanych danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych.
Dane kontaktowe: Magdalena Korga, inspektor_ochrony_danych@goodyear.com